Nasze rozwiązania

Plat4m Rolnictwo Precyzyjne - opiera się na dedykowanym sprzęcie, oprogramowaniu i usługach informatycznych. Obejmuje dostęp do danych w czasie rzeczywistym dotyczących warunków uprawy, gleby i otaczającego powietrza, a także innych istotnych informacji. Czujniki rozmieszczone na polach mierzą nasłonecznienie, wilgotność i temperaturę gleby oraz otaczającego powietrza. Urządzenia zamontowane w pojazdach pozwalają na rejestrację trasy przejazdu przy np. stosowaniu oprysków. Dane zebrane z czujników pozwalają na wykonywanie zautomatyzowanych działań np. poprzez uruchomienie nawadniania upraw, lub o przekazaniu informacji że nawadnianie nie jest konieczne a wręcz niewskazane.

Plat4m Cloud integruje dane z czujników, pojazdów, danych obrazowych oraz pozostałych informacji, zapewniając rolnikom możliwość identyfikacji obszarów wymagających podjęcia działań. Plat4m Cloud tworzy analizy i raporty z zebranych danych oraz ma możliwość wysyłania powiadomień w formie sms lub email.

Plat4m Rolnictwo Precyzyjne daje możliwość stworzenia dedykowanych rozwiązań informatycznych prowadząc rejestrację prac polowych w gospodarstwie. Dzięki czemu mamy wygodny dostęp do informacji w tym np. kontroli zasiewów i oprysków, ewidencji zabiegów ochronnych roślin, bilansu nawożenia, wyliczenia zużytych środków, statystyk dotyczących użycia maszyn i urządzeń.